Hizmetler

yüksek kalite hizmetler sunuyoruz

Hizmetler

Kafein Teknoloji Çözümleri
Hizmetler

Gelişmiş Analitik Çözümler

Veri bir şirketin en değerli varlığıdır ve işletmelerin verileri keşfetmesi, toplaması, analiz etmesi ve veriye dayalı kararlara ulaşması hayati önem taşımaktadır. İstatistiksel ve ekonometrik modellemenin merkezinde, ham verilerden karar yönetimine kadar gelişmiş analitik çözümler yer alır. Ayrıca kuruluşların sonuç odaklı ve veriye dayalı yapılara sahip olmasına yardımcı olur.

İş birliği ve iletişim yoluyla, veriye dayalı çabaları birleştiren Analitik Mükemmeliyet Merkezi yaklaşımımızla analitik bilgi, uzmanlık ve gerekli eğitimleri sağlıyoruz. Analitik Mükemmeliyet Merkezi'ni  kuruluş genelinde veriye dayalı kararları ve izlemeyi destekleyen tek bir fiziksel platformla destekliyoruz.

Kafein’in deneyimli danışmanları ve veri bilimcileri bilgi toplar, iş sorununu anlar, bir veri analizi stratejisi tasarlar, gerekli verileri toplar ve biçimlendirir, algoritmaları veya makine öğrenimi tekniklerini uygular ve verilerle desteklenen öneriler ve kararlar verir.

                


Gelişmiş Analitik Çözümlerin Amacı: 

 • Tüm işletme için veri ve analitik stratejisini tanımlamak ve yönlendirmek,
 • Bilgi güvenirliliğini sağlamak,
 • Tüm iş kollarında veriye dayalı kararları güçlendirmek,
 • Veriyi detaylı bir şekilde değerlendirmek

Kafein Gelişmiş Analitik Çözümleri: 

Kafein Gelişmiş Analitik Çözümleri İş Çözümleri, Veri Yönetimi Çözümleri ve Büyük Veri Çözümleri olarak üç genel başlık altında sınıflandırabilir:

İş Çözümleri

 •  Tahmine Dayalı Modelleme / Gelişmiş Analitik:
 • Davranışı Analitiği: Müşteri Kaybı Analizi, Müşteri Segmentasyonu, Customer 360 View, Satın Alma Eğilimi / Kabul Etme Eğilimi,
 • Pazarlama Optimizasyonu: Kampanya Yönetimi, Gerçek Zamanlı Karar Yönetimi Inbound/Outbound Kampanya Yönetimi, Next Best Offer and Action, Pazar Sepet Analizi
 • Kredi Riski: Kredi Notu Kartı ve Temerrüt Riski Modellemesi, Dolandırıcılık Tespiti ve Önlenmesi
 • Veri Analizi / İstatiksel ve Ekonometrik Modelleme: Örüntü (Modelleme) Keşfi, Öngörü, Forecasting, İş Zekası ve Görsel Analitik, Veri Madenciliği, Makine Öğrenimi, Metin Analitiği, Bulanık Mantık Eşleştirme, Kümeleme, Sinir Ağı/ LSTM, Doğrusal / Doğrusal Olmayan Modelleme, Model İzleme, Arz / Talep/ Fiyat Esneklikleri, Ekonometrik Modeller

Veri Yönetimi Çözümleri

 • Ana Veri Yönetimi (MDM) : Veri Kalitesi, Temizleme ve Keşif, Ana Veri Yönetimi ve Yönetişim

Büyük Veri Çözümleri 

 • Büyük Veri Analitiği: Ölçekte Denetimli ve Denetimsiz Makine Öğrenimi, Örüntü Keşfi, Öngörülü Modelleme ve Puanlama, Metin Madenciliği, Bellek içi gerçek zamanlı analiz

Kafein Gelişmiş Analitik Çözümleri, tüm paydaşların mükemmelliğe ulaşması için gerekli olan tüm araçları, veri setlerini, yapay zeka ve ileri analitik fonksiyonları, kütüphaneleri ve eğitimleri sağlar. Daha iyi, daha hızlı, daha ucuz ve tekrarlanabilir analitik ve raporlama işlevleri sağlayan veri araçları, kurumsal kültür, beceri ve etkili veriler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca tahmin, simülasyon ve karar destek konularında son teknoloji analitik çözümlerle stratejik hedeflerine destek sağlar.